Klub CF na festivalu United Islands of Prague 2017

Dne 24. 6. 2017 se Klub CF zúčastnil festivalu United Islands of Prague. V zóně pro neziskovky, kterou pořadatelé festivalu vytvořili, měl svůj stánek, v němž prováděl osvětu a vybíral příspěvky na pomoc nemocným CF.