Statutární orgán

Výbor Klubu CF:

Mgr. Simona Zábranská – předsedkyně
MUDr. Pavel Dřevínek (zástupce CF týmu) – místopředseda
Mgr. Kamila Šmídová - místopředseda
Bc. Anna Arellanesová (zástupkyně Klubu CF pro zahraničí)
Markéta Mikšíková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVIZNÍ komise:

Milivoj Uzelac

Jiří Janoušek

Martina Jiříková

 

Členská schůze

Účast na členské schůzi je vyhrazena členům Klubu. Po domluvě se může programu účastnit i nečlen Klubu.

Schůze se koná obvykle v dubnu v prostorách FN Motol. Během dopoledne probíhá část o Klubu – členové vyslechnou zprávu o činnosti a hospodaření, schvalují rozpočet a každé dva roky volí členy Výboru Klubu a členy Kontrolní komise. Následuje odborný program, kdy lékaři CF centra FN Motol přednáší o novinkách v léčbě. Po obědě se přítomní rozdělí do tematických skupin a povídají si s psycholožkou, sociální pracovnicí Klubu a s fyzioterapeuty či lékaři.

Během dopoledne jsou na místě k dispozici technici firmy MR Diagnostic, kteří mohou seřídit či opravit inhalátor a prodávají náhradní díly.