Povinnosti a práva členů

Povinnosti členů Klubu

  • Uhradit každý rok do 30.6. členské příspěvky
  • Hlásit všechny změny kontaktních údajů

 

Práva a výhody členů Klubu

  • pravidelné zasílání dopisů Info a časopisu Zpravodaj
  • možnost podílet se na činnosti Klubu a ovlivnit jeho směřování
  • možnost čerpat materiální/finanční pomoc (platí pouze pro řádné členy)

 

Ostatní nabídka služeb Klubu CF je určena i nečlenům

 

Úhrada členských příspěvků

Výše členského příspěvku činí 300 Kč za rok. Platit můžete převodem na účet, složenkou či hotově v Klubu.

Příspěvek zasílejte na číslo účtu: 1921101329/0800, variabilní symbol: 33 a poslední dvojčíslí roku (tedy např. „3315“ pro rok 2015), do zprávy pro příjemce napište celé jméno člena.

Povinností všech členů je uhradit příspěvek každý rok do 30.6.

 

 

Typy členství

a) Řádné členství:

Řádným členem Klubu je nezletilý nemocný a nemocný bez způsobilosti k právním úkonům zastoupený rodiči (rodičem) nebo jinou oprávněnou osobou, která má způsobilost k právním úkonům.

Řádným členem je zletilý nemocný, který má způsobilost k právním úkonům.

b) Mimořádné členství:

Mimořádným členem se mohou stát všichni, kdo se zajímají o problematiku CF. Mimořádný člen nemůže čerpat materiální a finanční pomoc Klubu CF.

c) Čestné členství:

Čestnými členy  jsou osobnosti, které se významně zasloužily o řešení problematiky CF. Čestné členy navrhuje Výbor Klubu.

Všechny nové členy schvaluje Výbor Klubu.

 

Jak se stát členem Klubu

Řádným či mimořádným členem Klubu se stanete, vyplníte-li přihlášku a zašlete ji na adresu Klubu. Výbor Klubu pak schválí na své nejbližší schůzi Vaše členství.

Po zaslání přihlášky očekávejte, že Vás kontaktujeme a nabídneme Vám zaslání dalších informací či materiálů z Klubu. Zároveň Vás prosíme o zaplacení členského příspěvku. Bližší informace o placení členských příspěvků naleznete zde nebo v přihlášce.