Typy členství

a) Řádné členství:

Řádným členem Klubu je nezletilý nemocný a nemocný bez způsobilosti k právním úkonům zastoupený rodiči (rodičem) nebo jinou oprávněnou osobou, která má způsobilost k právním úkonům.

Řádným členem je zletilý nemocný, který má způsobilost k právním úkonům.

b) Mimořádné členství:

Mimořádným členem se mohou stát všichni, kdo se zajímají o problematiku CF. Mimořádný člen nemůže čerpat materiální a finanční pomoc Klubu CF.

c) Čestné členství:

Čestnými členy  jsou osobnosti, které se významně zasloužily o řešení problematiky CF. Čestné členy navrhuje Výbor Klubu.

Všechny nové členy schvaluje Výbor Klubu.