Povinnosti a práva členů

Povinnosti členů Klubu

  • Uhradit každý rok do 30.6. členské příspěvky
  • Hlásit všechny změny kontaktních údajů

 

Práva a výhody členů Klubu

  • pravidelné zasílání dopisů Info a časopisu Zpravodaj
  • možnost podílet se na činnosti Klubu a ovlivnit jeho směřování
  • možnost čerpat materiální/finanční pomoc (platí pouze pro řádné členy)

 

Ostatní nabídka služeb Klubu CF je určena i nečlenům

 

Úhrada členských příspěvků

Výše členského příspěvku činí 300 Kč za rok. Platit můžete převodem na účet, složenkou či hotově v Klubu.

Příspěvek zasílejte na číslo účtu: 1921101329/0800, variabilní symbol: 33 a poslední dvojčíslí roku (tedy např. „3315“ pro rok 2015), do zprávy pro příjemce napište celé jméno člena.

Povinností všech členů je uhradit příspěvek každý rok do 30.6.