Odborné sociální poradenství Klubu nemocných cystickou fibrózou

Stránky se momentálně aktualizují

CÍLOVÁ SKUPINA

Nemocní s CF a nemocní diagnostikovaní jako „CF related diseases“ (atypické formy CF) od 16 let věku, kteří mají občanství České republiky nebo dlouhodobě pobývají na území České republiky, jejich rodiny a opatrovníci; i rodiče těchto dětí do 16 let věku, rodiny a opatrovníci;

lidé s podezřením na diagnózu CF nebo „CF related diseases“ (atypické formy CF), (nemusí být definitivně potvrzeno), od 16 let věku, kteří mají občanství České republiky nebo dlouhodobě pobývají na území České republiky, jejich rodiny a opatrovníci; i rodiče těchto dětí do 16 let věku, rodiny a opatrovníci.

Poradenství není poskytováno osobám mladším 16 ti let, nemocným osobám bez CF nebo bez podezření na CF, ani jejich rodinám a opatrovníkům. Osobám s agresivním chováním, pod zjevným vlivem alkoholu či jiných omamných a návykových látek.

Poslání sociální služby

Posláním odborného sociálního poradenství je zlepšovat kvalitu života nemocným s CF, poskytování podpory a posilování kompetencí uživatele k řešení obtížných situací a jeho začleňování do společnosti. Přispívat k jeho zvládání samostatného života.

Cíl sociální služby:

 • podat potřebné informace relevantní k řešení situace
 • pomoci uživateli služby orientovat se ve své situaci
 • poskytnutí konkrétního poradenství
 • poskytnutí emoční podpory v obtížné situaci
 • hledání alternativ řešení jak se situací zacházet
 • podpora uživatele ke zvýšení kompetencí a schopností nepříznivou situaci řešit
 • stabilizace psychosociálního stavu a právní situace

 

Naše sociální služba je POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ. Služba je registrována U MPSV (identifikátor: 4052609) - Sociální poradenství § 37 zákon č. 108/2006 sb. 

Jste nemocný cystickou fibrózou?

Máte dítě s CF, nebo jste příbuzní či blízcí nemocného s CF?

Byla Vám nebo Vašemu dítěti/vnukovi, příbuznému diagnostikována cystická fibróza?

Máte podezření na diagnózu CF?

Právě pro Vás je určena sociální služba!

V čem Vám konkrétně můžeme pomoci:

Jste v tíživé situaci?

 • vyslechneme Vás
 • probereme s Vámi Vaši situaci podrobně
 • společně můžeme hledat možnosti řešení
 • pomůžeme Vám najít kontakty na organizace zabývající se podobnou problematikou v místě Vašeho bydliště
 • chcete pomoct podat příspěvek na péči, žádost o invalidní důchod, průkazku OZP, atp.
 • potřebujete pomoct se zorientovat v oblasti státní sociální podpory, hmotné nouze
 • napadají Vás jiná problematika, se kterou vám můžeme pomoci?

Jak nás můžete kontaktovat

 • telefonicky
 • e-mailem
 • osobně v naší poradně na adrese Klubu nemocných CF (před návštěvou je nutné dopředu zavolat a domluvit se)

Kontakt na naše poradkynĚ:

Mgr. Kristina Štrobl

Vedoucí odborného sociálního poradenství
strobl@cfklub.cz
Tel: 776 839 257

Adresa: Klub nemocných cystickou fibrózou, Kudrnova 22/95, 150 00 Praha 5 Motol

Otevírací doba:

Ponělí - středa 9:00 - 12:00

Termín osobního kontaktu je nutné domluvit předem.

Ve výjimečných případech po předešlé dohodě se lze domluvit i mimo vymezené hodiny.