Finanční a materiální pomoc členům klubu CF

Nárok má pouze řádný člen Klubu CF, po uhrazení členského poplatku.

Pro rok 2017 Výbor Klubu CF uvolnil 200.000,-Kč na finanční pomoc. Příspěvky budou propláceny do vyčerpání této částky, o stavu čerpání budeme průběžně informovat! Všechny žádosti o finanční a materiální pomoc přijímáme nejpozději do 30. 11. 2017.

 1. Roční příspěvek:

 • výše příspěvku = 2000 Kč
 • příspěvek se vztahuje POUZE k léčbě CF, lze ho čerpat na: léky, vitamíny, nutridrinky, potraviny, doplatek za rehabilitační a dechové pomůcky (na které se nepřispívá nad rámec ročního příspěvku, viz bod 2)., úhrada dopravného (pro pacienta a jeho doprovod) související s roční kontrolou ve FN Motol, dezinfekční prostředky, papírové kapesníky a ubrousky
 • POZOR!!! příspěvek na moře se RUŠÍ! příspěvek na potraviny se RUŠÍ!

 

POSTUP pro uplatnění čerpání ročního příspěvku:

 • zaslat vyplněnou a podepsanou žádost o proplacení ročního příspěvku poštou nebo e-mailem,
 • žádost je ke stažení zde,
 • k žádosti se přikládají kopie zaplacených účtenek/faktur (nezahrnujte do žádosti o roční příspěvek faktury za pomůcky, které hradíme nad rámec ročního příspěvku, viz tabulka v bodě 2)
 • Klub CF proplácí příspěvky v následujícím měsíci po obdržení řádně podané žádosti,
 • příspěvek je nutno čerpat v celku: nevyčerpaný příspěvek propadá a nepřevádí se do následujícího roku.

 

2. Finanční pomoc nad rámec ročního příspěvku (příspěvek na pomůcky) 


Výbor uvolnil pro tento rok částku 60 000,-Kč.

Mimo ročního příspěvku přispíváme ještě na následující pomůcky:

Název pomůcky

Výše příspěvku

Nárok na dar

Acapella Choice

490,- Kč

1x/rok

Nebulizátor Pari LL

820,-Kč

1x/rok

Nebulizátor Pari LC+

250,-Kč

1x/rok

Inhalátor Pari Sinus

4.020,-Kč

1x za život

Inhalátor Pari SX

3.440,-Kč

1x za život

Inhalátor eFlow

12.230,-Kč

1x za život

Membrána k inhalátoru eFlow

580,-Kč

1x/rok

Nebulizátor a membrána k inhalátoru eFlow

850,-Kč

1x/rok

Oxymetr prstový

1.100,-Kč

1x za život

 

Pozn.

Výše uvedené pomůcky lze objednat u firmy MR Diagnostic (inhalátory, nebulizátory, membrány), Asker (Acapella Choice), COMPEK (oxymetry).


POSTUP pro uplatnění finanční pomoci nad rámec ročního příspěvku:

 • zaslat vyplněnou žádost o finanční příspěvek na danou pomůcku poštou nebo e-mailem,
 • žádost je ke stažení zde,
 • na každý příspěvek bude vystavena darovací smlouva (darovací smlouvu obdržíte ve dvojím vyhotovení, jedno vámi podepsané nám zašlete zpět do Klubu CF),
 • příspěvek bude převeden na číslo účtu uvedené v žádosti, případně je možné poslat peníze složenkou,
 • do pěti týdnů od podpisu darovací smlouvy s Klubem CF je třeba doložit kopii dokladu (faktury) o nákupu pomůcky, která je uvedená v darovací smlouvě.

 

Žádosti o veškerou finanční pomoc zasílejte:

Ing. Editě Schwarzové (administrativní pracovnice)

Klub nemocných cystickou fibrózou, Kudrnova 22/95, 150 00 Praha 5

E-mail: schwarzova@cfklub.cz

 

FOND SOCIÁLNÍ POMOCI

V akutních případech může člen požádat Klub CF o mimořádnou finanční pomoc. Žádosti posuzuje individuálně ředitelka ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a Výborem Klubu CF. V případě zájmu kontaktujte JUDr. Katarínu Mockovou (ředitelku) na mockova@cfklub.cz

 

Zapůjčení přístrojů a pomůcek

Klub musí při zapůjčování všech věcí jednat v souladu s hygienickými omezeními způsobenými riziky přenosu bakterií specifických pro CF (pseudomonas aeruginosa, burkholderia cepacia).

Veškeré přístroje a pomůcky zapůjčujeme pouze řádným členům Klubu CF.

1. KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR (KK)

Zapůjčujeme stacionární KK (použití doma), přenosný KK (provoz možný na dobíjecí baterie, vhodný při pohybu venku a cestování).

Koncentrátory zapůjčujeme pouze členům nemocných CF na základě potvrzení od lékaře.

Doba zápůjčky je dle potřeby. Možné zapůjčit oba typy jednomu členovi.

2. INHALÁTOR PARI SINUS

Zapůjčujeme inhalátor bez hadic a nebulizátoru (příslušenství používá člen vlastní) nebo inhalátor s hadicemi a nebulizátorem (hadice a nebulizátor vrátí člen nové, originálně zabalené nejpozději v den vrácení inhalátoru).

Doba zápůjčky: max. 2 měsíce

Inhalátor PARI SINUS potřebují nemocní CF jen výjimečně, ne všem inhalace s tímto přístrojem vyhovuje. Pari Sinus proto zapůjčujeme i na vyzkoušení. Důležitá konzultace s lékařem.

3. INHALÁTOR PARI BOY, PARI MASTER, PARI EFLOW RAPID, odsávačka MINI aspir T, OXYMETR

V případě rozbití zapůjčujeme inhalátory (bez hadic a nebulizátorů) členům Klubu CF.

Doba zápůjčky: max. 2 měsíce (ev.do doby opravy pacientova přístroje)

4. NEBULIZÁTOR, flutter, acapella choice

V případě rozbití nebo rozvaření pomůcek, může Klub CF poskytnout nové. Člen je vrátí nové, nepoužité, které si mezi tím objedná, nejpozději do 2 měsíců.

5. CÉVKY CH 06, CH 08 na odsávání

Nárok na cévky je od pojišťovny 1krát za 2 měsíce na základě žádanky od lékaře. Pokud je nemocný potřebuje dříve, Klub CF poskytne balík nepoužitých cévek. Nemocný do 2 měsíců vrátí nový nepoužitý balík, který získal mezitím od pojišťovny.

 

Výpůjčky vyřizuje:

Ing. Edita Schwarzová (administrativní pracovnice)

Klub nemocných cystickou fibrózou, Kudrnova 22/95, 150 00 Praha 5

E-mail: schwarzova@cfklub.cz

Tel.:774 088 697