Jak můžete pomoci

Možná právě Vy můžete něco nabídnout :

 • jednorázový finanční dar nebo jeho zprostředkování
 • věcný dar nebo jeho zprostředkování
 • bezplatné užívání Vašich firemních služeb
 • uspořádání či spoluorganizování benefiční akce s výtěžkem pro nemocné CF
 • dobrovolnickou pomoc
 • vlastní znalosti a zkušenosti - jistě umíte nebo víte něco, co my ne
 • šíření informací o CF ve svém okolí
 • pomoc při získávání financí (fundraisingu),
 • propagaci Klubu nemocných cystickou fibrózou
 • mediální podporu - napište o nás, pozvěte na besedu, do rádia, televize

 

Finanční dary:

Pravidelným nebo jednorázovým darem můžete snížit svůj daňový základ.

 • Zaměstnanec, fyzická nebo právnická osoba podle platného zákona za finanční dar vyšší než 1000,-Kč nebo
 • pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně (max. 10%) věnovaná právnické osobě, například pro účely humanitární, sociální, charitativní a podobně, může odečíst darovanou částku ze základu daně.

 

Váš dar můžete zaslat jednorázovým příkazem, případně poštovní poukázkou typu A nebo si můžete založit trvalý příkaz na níže uvedený účet

Po předchozí domluvě a po obdržení Vašeho příspěvku Vám obratem pošleme potvrzení o daru pro finanční úřad

Přispějte na běžný účet organizace:

Číslo bankovního účtu: 1921101329 / 0800

nebo

Transparentní sbírkový účet: 30015-1921101329/0800

Pokud Vás možnost spolupráce s námi zaujala, obraťte se prosím na nás – Kontakty

Zašlete dárcovskou SMS:

Odešlete dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:

DMS SLANEDETI 30

DMS SLANEDETI 60

DMS SLANEDETI 90

Cena DPM je 30, 60 nebo 90 Kč. 

Nebo

odesláním na trvalé dárcovské SMS:

DMS TRV SLANEDETI 30

DMS TRV SLANEDETI 60

DMS TRV SLANEDETI 90

a každý měsíc Vám bude odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč.
Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku.
Stačí odeslat DMS ROK SLANEDETI na číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz

 Děkujeme za vaši podporu!

Co za Vaši pomoc nabízíme

Vystavení darovací smlouvy či potvrzení o přijetí daru

Na základě těchto dokladů si může

Fyzická osoba (zaměstnanec) a podnikatel:

Odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč, maximálně však do 15% daňového základu.

Právnická osoba:

Odečíst hodnotu daru ze základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč, maximálně však do 10 % daňového základu.

 • Zveřejnění v seznamu dárců na našich webových stránkách.
 • Umístění loga Vaší společnosti na našich webových stránkách.
 • Poděkování ve výroční zprávě našeho sdružení.
 • Možnost umístění Vašich propagačních materiálů na akcích Klubu.
 • Veřejné poděkování na akcích Klubu.
 • Můžete si sami navrhnout způsob svého ocenění.

 

Vzor darovací smlouvy si můžete stáhnout níže.

 

doc

Na co jsou Vaše dary použity

Můžete si sami vybrat, co z naší činnosti podpoříte:

 • materiální a finanční pomoc pro nemocné CF
 • sociální poradenství poskytované nemocným CF
 • víkendová setkání pro rodiče dětí nemocných CF
 • vydávání edukačních materiálů pro nemocné CF
 • vydávání informačních materiálů o CF pro veřejnost
 • pořádání benefičních a informačních akcí o CF
 • provoz Klubu